Vejledning ved dødsfald

Ved dødsfald er der for de efterladte mange ting at ordne og beslutte. Måske har familien allerede et gravsted. Er dette ikke tilfældet, er det en vigtig afgørelse, der skal træffes, når et gravsted skal vælges. Hvad skal der foretages?

Hvad gør man ved dødsfald?

Dødsfald skal af de efterladte meddeles begravelsesmyndigheden, dvs. den personregisterførende sognepræst senest 2 hverdage efter pågældende dødsfald (adresse findes her). Denne anmeldelse kan evt. ske til en bedemand, der sørger for anmeldelse af dødsfald og hjælp til udfyldning af nødvendige papirer for begravelse eller kremering (brænding).

Ved anmeldelse af dødsfald skal der tages stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes. Ønsker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, skal så vidt muligt efterkommes.

Du kan læse mere om begravelsesmuligheder på Karlslunde Kirkegård her

Du kan læse mere om begravelsesmuligheder på  Karlstrup Kirkegårde her.

Kirkelig eller borgerlig

Var afdøde ved sin død medlem af folkekirken eller et trossamfund udenfor folkekirken, anses det som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse. Var afdøde ved sin død ikke medlem af folkekirken, anses dette som udtryk for et ønske om borgerlig begravelse (uden gejstlig medvirken).

Ønsker de efterladte en begravelseshandling, der går imod afdødes egen stillingtagen med hensyn til medlemskab af folkekirken, skal dette ønske godtgøres. Med udgivelse af denne vejledning håber menighedsrådene i Karlslunde og Karlstrup at gøre det lettere at overskue nogle af de spørgsmål, som måtte komme i forbindelse med et dødsfald.

Karlslunde Menighedsråd
Karlstrup Menighedsråd.

Kontakt kirkegården

Karlslunde-Karlstrup kirkegårdskontor

Hovedgaden 22, 2690 Karlslunde
E-mail: kirkegaard@karlslundekirke.dk
Tlf: 46 15 05 16

Åbent mandag-fredag kl. 11-12

Kontakt kirkekontoret

Karlslunde-Karlstrup kirkekontor:

Hovedgaden 24, 2690 Karlslunde
Tlf: 46 15 06 44
karlslunde.sogn@km.dk

Åbningstider:

Telefonisk henvendelse kl. 9.00-12.00  mandag-fredag, og kl. 14.00-16.00 torsdag
Henvendelse til kontoret: Mandag til torsdag 10-12 .