Konfirmation i Karlsunde kirke

Mødetid     


Konfirmanderne mødes med præsterne i sognegården 15 minutter før gudstjenesten.

Pladser i kirken


Familie og gæster bedes gå ind i kirken og finde en plads, inden gudstjenesten begynder. Konfirmanderne sidder i midtergangen på stole med navneseddel. Bænken ud for den enkelte stol er reserveret til konfirmandens nærmeste familie. De resterende gæster fordeler sig i kirken. Antallet af gæster pr. konfirmand er afhængig af det samlede antal konfirmander. Der er ca. 110 siddepladser i kirken, så man kan ud fra listen på bagsiden af denne seddel regne ud, hvor mange gæster den enkelte konfirmand kan have med (ved 10 konfirmander, kan man altså have ca. 10 gæster med). Husk at gudstjenesten transmitteres til storskærm i s

ognegården, hvor man kan følge konfirmationen ” live”.

Gudstjenestens forløb
Hele gudstjenesten kan følges på skærmene i kirken. Gudstjenesten forventes at vare ca. 1 time. Når den enkelte konfirmands navn bliver nævnt, bedes familien rejse sig.

Foto og video  

Det er tilladt at tage billeder og filme, når konfirmanderne går ind i kirken, og når de går ud
igen. Ellers ikke! Denne ordning bedes respekteret ikke mindst af hensyn til konfirmanderne selv. Desuden er der mange i kirken denne dag, og fotografering og filmoptagelse kan ikke undgå
at være generende. Efter gudstjenesten vil konfirmanderne tage opstilling foran alteret, hvor
der vil blive lejlighed til fotografering.

I våbenhuset er der stillet papirsposer med den enkelte konfirmands navn på. Heri ligger en hilsen fra kirken og præsterne, som har skrevet i den Bibel, konfirmanderne får. Det er skik og brug at man lægger en hilsen i posen til alle på ens konfirmationshold. Husk endelig at få denne pose med hjem, når I forlader kirken.

Evt. overraskelser til konfirmanderne som fx motorcykel, heste, cykler m.m. skal holdes på p-pladsen, IKKE på kirkegården.

Vi håber, at vi har været rundt om de fleste af de spørgsmål, der måtte være, ellers er I velkommen til at henvende jer.

Med venlig hilsen og på gensyn på festdagen! Christina Feddersen og Maria Lessing