Vision for Karlslunde kirke

Vision for Karlslunde Kirke

 Folkekirken i Karlslunde:

    • Er en synlig og bærende del af lokalsamfundet
    • Er åbne fællesskaber, hvor mennesker mødes
    • Ser sig omfattet af tiden og traditionen

Visionen udmøntes ved:

1)

I et åbent fællesskab er der plads til forskellighed.

Man løfter i flok, og frivillighed er en naturlig del.

Man bidrager med det man kan i løsning af praktiske opgaver, sparring og udvikling af både gudstjenester og aktiviteter ved kirken.

 

2)

Større forskellighed i gudstjenestens udtryk.

Større bevidsthed om målgrupperne og forskellige tidspunkter for afholdelse af gudstjenester.

Større involvering af menigheden.