Besøg fra Nigrande, 2012

En personlig skildring af besøgets forløb og oplevelser

Sammen med Inge havde jeg i august 2012 fornøjelsen at være vært for 2 gæster fra Letland i knap 6 døgn. Menigheden havde igen i år organiseret besøget fra Letland, som denne gang omfattede 10 voksne gæster. Fordi vi var ca. 20 fra Karlslunde, der besøgte letterne sidste år, var det en helt speciel fornøjelse for os at møde gæsterne her, – vi kender deres baggrund.

Et særligt Letlands-udvalg havde siden januar arbejdet med at planlægge alle detaljer vedr. besøget. Den første aktivitet var sommerfesten søndag den 12. august 2012, hvor både letterne og rigtig mange fra Karlslunde og omegn deltog. Festen gav et rekordoverskud på 17.000 kr., som bruges til aktiviteter i Letland.

Temaer med 15 aktiviteter:  Temaerne for besøget var lokalsamfundet, uddannelse, arbejdspladser og demokrati – krydret med lidt underholdning. Fra mandag til torsdag var der arrangeret ca. 15 aktiviteter.


Mandag var der besøg i børnehaven Møllehaven, et lille landbrug og et stort gartneri.

Tirsdag var der besøg hos Frivillighedsrådet på Vesterbro, der arbejder for socialt udsatte, bl.a. narkomaner og alkoholmisbrugere. Derefter besøg i Folketinget hos MF John Dyrby Paulsen med livlig debat om samfundsforhold - senere samme dag havnerundfart, byrundtur med guide og en tur i Tivoli.


Om onsdagen var der bl.a. besøg hos et gravørfirma, besøg på værestedet Cafe Paraplyen i Høje Taastrup og på Greve Rådhus, hvor en embedsmand fortalte om kommunens funktioner og besvarede spørgsmål. Gæsterne fik en papirkopi af præsentationen – på lettisk!

Om torsdagen var vi på Karlslunde Skole, hvor vi hørte om skolens funktioner og besøgte 8.a, som havde mange spørgsmål til gæsterne. Senere var der besøg i Roskilde Domkirke og shopping i Roskilde.

Fredag morgen kl. 05:45 kørte vi til lufthavnen, og så var besøget slut.

Mine indtryk og fornemmelser:  Mit eget indtryk af besøget var, at både letter og danskere blev mere bevidste om de store forskelle mellem Letland og Danmark. Der er som bekendt stor forskel på velstand og velfærd i de to lande, men også mange andre forskelle. Der var en særlig grund til, at alle 10 gæster var kvinder: Mange mænd i landsbyen er flyttet langt væk for at finde arbejde, fordi det ikke findes i nærheden.

Flere gæster talte om, at besøget var en øjenåbner – de så at et samfund kan indrettes anderledes, f.eks. med mere frihed og velfærd. Men de så ud til at være overraskede over det, som jeg vil kalde ”danskernes ubekymrede måde at leve på”. F.eks. i børnehaven var nogle letter forbavsede over børnenes tilsyneladende grænseløse frihed. De kunne meget af tiden selv bestemme, hvad de ville lege med eller gøre, og små børn der klatrede i ribber så farligt ud. Letterne er gennem hele livet vænnet til et samfund med strenge regler og begrænsninger, og jeg hørte ved flere af møderne spørgsmål i denne retning: Hvad gør man med dem, der ikke overholder reglerne? De fleste danskere har nok aldrig tænkt over, hvad man skal svare på det, og svarene var da også lidt ”mudrede”. På skolen i 8.a. spurgte en gæst: Må I bruge makeup? Det er nemlig først nu tilladt i lettiske skoler.

Sproglige udfordringer: Over halvdelen af gæsterne talte kun lettisk, så det gav naturligvis udfordringer hos nogle af værterne. Til de fleste møder og aktiviteter var vi så heldige at have Elina Maslo som tolk, det var en kæmpestor gevinst.

Fortsat samarbejde med Nigrande: Karlslunde Kirke har i 16 år støttet menigheden i Nigrande, Letland. Både sommerfesten og andre arrangementer giver penge til at støtte Nigrande, og menigheden indsamler store mængder af tøj og legetøj. Menighedsrådet har i august besluttet at fortsætte støtten og har udvalgt en række projekter, f.eks. trapper og gelænder samt nye vinduer i kirketårnet, penge til skolebørn der ikke selv har råd til notesbøger og blyanter, mad til skolebørn der ikke har fået skolemad i det forløbne år – og godtgørelse til søndagsskolelærer.

Jeg ser frem til fortsat samarbejde mellem Karlslunde og Nigrande – jeg er sikker på at det bliver til glæde for begge parter.

Knud Henning Nielsen