Fakta om Nigrande

Indbyggertal 1117 (2020)
Nigrande er en lille landsby omkring 130 km vest for storbyen Riga og kun 2-3 km fra grænsen til Litauen.
Landsbyen og området omkring er meget fattigt, arbejdsløsheden er høj i landsbyen. Indbyggerne ernærer sig ved  landbrug, håndværk, gartneri og mejeridrift.

De unge mennesker søger til storbyerne, hvor udviklingen og muligheder for arbejde og uddannelse er størst.
Mange virksomheder i landsbyen er flyttet eller lukket, og udvikling i landsbyen er stort set ikke eksisterende. Nigrande er i den grad et udkantsområde.
I landsbyen er der en grundskole, en børnehave, et bibliotek og en luthersk kirke.
De fleste indbyggere bor i 3 etages boligblokke, der er meget dårligt vedligeholdt – set med danske øjne er boligerne ikke egnede som boliger. Mange har små haver uden for byen, hvor de dyrker grøntsager, bær og frugt, så de kan have et forråd til vinteren. De syge og gamle har ikke denne mulighed. De allerfattigste kan få socialhjælp, men den rækker slet ikke til et bare minimum af eksistensgrundlag.

I Nigrande er der en lille flok af frivillige, der forsøger at hjælpe de fattigste gamle, børn og deres familier, bl.a. med hjælp og støtte fra Karlslunde sogn. Der støttes hovedsagelig med penge indsamlet ved gudstjenester, den årlige sommerfest, velgørenhedsmiddag, private bidragsydere mm.
Støtten  er gennem årene især gået til genopbygning og renovering af den lille landsbykirke, lige nu forestår et større vedligeholdelsesarbejde af kirkens klokketårn, som dog betales af kirken selv. Derudover ydes hjælpen fra Karlslunde til bl.a. materialer til søndagsskolen og driften af samme, medicin til syge og gamle, udflugter til børn og unge – altid med fokus på de fattigste i landsbyen. På det sociale område går der en del penge til hjælp til handicappede, familier med syge får hjælp til transport til behandling på sygehuse, hjælp til hygiejnemidler. Ligesom der ydes hjælp til ensomme ældre, samt mad til familier, der er akut trængende.
Desuden indsamler vi her i sognet, hvert år tøj til voksne og børn, især varmt tøj er der stort behov for. Tøjet sendes en gang om året af sted med lastbil til menigheden i Nigrande – som regel i oktober/november måned.  De frivillig fordeler tøjet til de fattigste børn og voksne og sælger resten til dem, der kan betale lidt for det. På den måde får kirken lidt midler, der kan bruges til det kirkelige arbejde og blandt lokalbefolkningen.