Ledige stillinger

Kirketjener

1 stillinger som kirketjener ved Karlslunde og Karlstrup kirker er ledige pr. 1. november 2023

Ved kirkerne er der et kirketjenerteam på 3 medarbejdere. Og vi søger en ny kollega.

Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Arbejdstiden vil være placeret på 5 af ugens dage både dag, aften, weekend og helligdage.

Kan du både systematisere din arbejdsuge og glæde dig over at systemer ændres?

Trives du i en afvekslende og uforudsigelig arbejdsdag med både professionelle og frivillige er det dig, vi søger.

Kirketjeneren har disse opgaver og vi forventer, at du kan:

  • gøre rent og løse håndværksmæssige småopgaver
  • betjene forskellige tekniske systemer i bygningsmasse fx varmestyring m.m.
  • købe ind, lave mad og forberede møder og arrangementer
  • gøre tjeneste i kirkerne ved kirkelige handlinger og gudstjenester
  • være en del af et team og løse opgaver selvstændigt
  • arbejde med gængse it-programmer
  • føre tilsyn med kirker og sognegårde
  • og at du har egen bil

Karlslunde Sogn har 2819 og Karlstrup Sogn har 3344 indbyggere og sognene er kendetegnet ved at have mange forskellige kirkelige aktiviteter. De to sogne har indgået et samarbejde om fælles team af kirketjenere.

Vi er en arbejdsplads med 20 medarbejdere og mange forskellige aktiviteter. Vi arbejder for en arbejdsplads med sammenhængskraft på tværs af de mange fagområder, som er repræsenteret i personalegruppen. Derfor afholdes ugentlige kalendermøder og forskellige personalearrangementer. Vi søger en medarbejder, som har lyst til at engagere sig på arbejdspladsen, samarbejde bredt – også med frivillige, og være med til at udvikle Karlslunde og Karlstrup kirker i den retning, som menighedsrådene har sat.

Ansættelse sker ved Karlslunde Sogns Menighedsråd beliggende Hovedgaden 24, 2690 Karlslunde.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved begge sogne i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene har indgået/indgår.

Dit primære tjenestested er Karlslunde

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Der ansættes med 3 måneders prøvetid.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.669,03 kr. – 372.232,07 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 282.420,25 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.241,13 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.275,11 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hanne Hagen på telefonnummer 4052 4060 eller til daglig leder Christina Feddersen på telefonnummer 29319122. Du kan også skrive e-mail til os på 7200fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Karlslunde Sogn, Hovedgaden 24, 2690 Karlslunde eller på mail til 7200fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 29. september 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 40.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.