Karlstrup Kirkes Menighedspleje

Hvad er Menighedspleje 

 

Menighedspleje varetager diakonale opgaver i sognet. I menighedsplejens bestyrelse sidder ofte repræstentanter fra menighedsrådet og frivillige fra menigheden, der har lyst og interesse i at yde en indsats for kirkens sociale arbejde. 
 

Man har mulighed for at ansøge julehjælp, konfirmationshjælp hos menighedspleje.  I Karlstrup Sogn har mindrebemidlede familier og ældre med bopæl i Karlstrup sogn muligheden for at søge om økonomisk støtte til f.eks ferie medicin, sovepose,  etc. 

 

Konfirmationshjælp 2024 - ansøgningsfrist 1. april

Økonomiskstøtte kan ansøges året rundt. Du får svar løbende 2 uger efter ansøgningen er sendt. 

Julehjælp - ansøgningsfrist er den 13. december 2024. Ansøgningen åbnes i  november