KONFIRMATION I KARLSTRUP KIKRE - 6. og 18. Maj 2023

                    

Her følger nogle praktiske oplysninger om selve højtideligheden i kirken på den store dag.                     

Mødetid:Konfirmanderne mødes med Kirsten ved kapellet på kirkegården 15 minutter før gudstjenesten.

Pladser i  kirken:

Familie og gæster bedes gå ind i kirken og finde en plads, inden gudstjenesten begynder. Konfirmanderne sidder i midtergangen på stole med navneseddel. Bænken ud for den enkelte stol er reserveret til konfir-mandens nærmeste familie. I resten af kirken tager alle de andre gæster plads. Der er 60 pladser i alt i kirken, så ved konfirmationen med 2 konfirmander kan hver konfirmand have 30 gæster, ved konfirma-tionerne med 3 konfirmander kan hver have 20 gæster med, og ved konfirmationen med 4 konfirmander kan hver konfirmand have 15 gæster med. Kommer der et par gæster mere til denne gudstjeneste, finder vi klapstole frem, men forbered gæsterne på at sidde tæt og eventuelt sammen med nogen, de ikke kender.

 

Gudstjenestens forløb:

Der vil blive udleveret et salmeblad, hvor alle kan følge gudstjenestens gang. Gudstjenesten forventes at vare ca. 45-50 minutter. Når den enkelte konfirmands navn bliver nævnt, bedes familien rejse sig.

 

Foto og video:

 

Det er tilladt at tage billeder og filme, når konfirmanderne går ind i kirken, og når de går ud igen. Efter konfirmationshandlingen vender konfirmanderne sig mod gæsterne, og der kan tages et par billeder. Ellers er der ”fotofri” tid i kirken til at lytte, synge, se og bede, og konfirmanderne skal ikke hele tiden tænke på, om de er i en fotogen vinkel

 

Telegrammer med mere:

I våbenhuset er der stillet papirsposer, hvor konfirmanderne har skrevet deres navn. Heri ligger en hilsen fra kirken og fra

 mig, som har skrevet i konfirmandernes bibel. Det er skik og brug, at man lægger en hilsen i posen til alle på ens konfirmationshold. Husk endelig at få denne pose med hjem, når I forlader kirken. Hilsnerne kan eventuelt medbringes til generalprøven, så putter jeg dem i poserne på dagen.Eventuelle overraskelser til konfirmanderne som fx motorcykel, heste, cykler m.m. skal holdes på p-pladsen, IKKE på kirkegården. Men tænk på, at der er mange biler og stor aktivitet på P-pladsen denne dag, og at p-pladsen skal tømmes før den næste konfirmation.

Generalprøve:

Onsdag den 3. maj kl. 13.45-15.30 holder vi generalprøve i Karlstrup kirke, hvor vi øver os i at gå, stå og knæle. Det er vigtigt, at alle kommer.

Jeg håber, at jeg har været rundt om de fleste af de spørgsmål, ellers er I velkommen til at ringe eller skrive.