Folkekirkens Mission

Forfulgte kristne

Indsamlingsprojekt i Greve-Solrød provsti
I 2016-2017 sætter vi fokus på forfulgte kristne mange steder i verden

Verden over lever kristne som religiøst mindretal. De bliver forfulgt og trængt på grund af deres tro. Krænkelser, trusler og brutalitet mod kristne i bl.a. Mellemøsten, Pakistan og Nordafrika er tiltaget. I flere landet foregår trusler og arrestationer, visse steder endda henrettelser.

75% af verdens religiøst forfulgte er kristne. For hundrede år siden var der 20% kristne i Mellemøsten. I dag mener man, at der kun er 5%.

Hjælpen kanaliseres
Hjælpen kanaliseres via Bibelselskabet, som arbejder sammen med lokale kirkesamfund og bibelselsakber for at forbedre de kristnes vilkår og rettigheder samt give støtte, både med almindelige fornødenheder som mad og tag over hovedet, men også ved fortalervirksomed, bibeloversættelser og uddannelse af kirkeledere.

Læs mere på www.bibelselskabet.dk

I Karlslunde og Karlstrup kirker vil vi samle ind til dette projekt, ligesom der samles ind i provstiets andre kirker.