Kirkegårdene

Karlslunde og Karlstrup Kirkegårde

Her på siden får du vejledning om, hvilke gravstedsformer, der kan vælges samt oplysninger om de væsentligste bestemmelser for færden på kirkegårdene.

Menighedsrådenes kirke- og kirkegårdsudvalg har det direkte ansvar for vedligeholdelse af kirkerne og for kirkegårdenes drift, idet udvalgene fungerer som kirkegårdsbestyrelser for hhv. Karlslunde og Karlstrup kirkegårde.

Til at hjælpe kirkegårdsbestyrelserne med det daglige tilsyn findes en kirkeværge for hver af kirkerne, der sammen med kirkegårdslederen (fælles for begge kirkegårde) sørger for, at såvel kirkebygningerne som kirkegårdene er i forsvarlig stand.

Find Kirkegårdskontoret her.

Kontakt kirkegården

Karlslunde-Karlstrup kirkegårdskontor

Hovedgaden 22, 2690 Karlslunde
E-mail: kirkegaard@karlslundekirke.dk
Tlf: 46 15 05 16

Åbent mandag-fredag kl. 11-12