Gudstjenestens liturgi

Gudstjenestens afvikling (Liturgi):

I Karlslunde og Karlstrup kirker bruges følgende liturgi ved gudstjenesterne:

Præludium – orgelforspil

Indgangsbøn

Salme

Hilsen:
Præst: Herren være med jer!
Alle synger: Og Herren være med dig!

Bøn:
Alle synger: Amen

Læsning
Alle rejser sig

Ved gudstjeneste med dåb:
Salme.
Dåb:
Lovprisning og bøn

Læsninger: Alle rejser sig
Trosbekendelsen
Tilspørgsel, dåb og fadervor
Tale til forældre og faddere

Salme

Læsning:
Alle rejser sig
Præst: Dette hellige evangelium skriver evangelisten..
Alle synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab

Trosbekendelsen: - udelades, hvis der er dåb
Alle rejser sig og siger/synger i kor:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

Salme

Prædiken , kirkebøn og meddelelser

Den apostolske velsignelse:
Alle rejser sig og siger i kor: Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

Salme

Nadver:
Præst: Opløft jeres hjerter til Herren….
Alle synger: Hellig, hellig, hellig, hellig er Herren Gud den almægtige, Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det Højeste!
Præst: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Alle synger: Hosianna i det højeste!
O du Guds lam med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder

miskundelig forbarm du dig!

Præst: Opstandne Herre og frelser, du som…
Alle synger: Amen

Alle siger:
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor
skyld, som også vi forlader vores skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Præst: Indstiftelsesordene.
Alle rejser sig -  hvorefter man går op til alterskranken og 
modtager brød og vin.
Præst: Bortsendelsesordene.

Nadversalme og takkebøn.
Alle synger: Amen.

Velsignelsen:
Alle rejser sig
Alle synger: Amen, Amen, Amen.

Salme
Udgangsbøn.
Postludium - orgelefterspil.