Gudstjenestens liturgi

Gudstjenestens afvikling (Liturgi):

I Karlslunde og Karlstrup kirker bruges følgende liturgi ved gudstjenesterne:

 

Klokkeringning

 

Introduktion og velkomst til gudstjenesten v/præst

 

Bedeslag

 

Præludium

 

1.salme

 

Hilsen

 

Bøn

 

Læsning GT/epistel v/lægmandslæser

 

2.salme

 

Evangelielæsning alle rejser sig og synger:

      'Gud være lovet for det glædelige budskab'

 

Trosbekendelsen alle rejser sig og siger i kor

     Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

     Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

     Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden,

     født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,       

     korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde,

     opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

     Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse,

     kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

 

3.salme

 

Prædiken

 

Motet

 

Kirkebøn

 

Apostolsk velsignelse Alle rejser sig og siger i kor:

      'Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.'

 

4.salme

 

Nadver indledning, nadverbøn, Fadervor

    Vor Fader, du som er i himlene!
    Helliget blive dit navn, komme dit rige,
    ske din vilje som i himlen således også på jorden;
    giv os i dag vort daglige brød;
    og forlad os vor skyld,

    som også vi forlader vore skyldnere,
    og led os ikke ind i fristelse,
    men fri os fra det onde.
    For dit er Riget og magten og æren i evighed!
    Amen 

 

Bøn

 

Velsignelse alle rejser sig og svarer: Amen, Amen, Amen

 

5.salme

 

Meddelelser

 

Postludium