Fakta om Letland

​Letland er halvanden gang større end Danmark, 64.490 km2. Store dele af landet er dækket af skov og udgør ca. 50 % af landets samlede areal. Godt 40 % af landet er opdyrket.

Befolkningstal: ca. 1,9 mill. (2020) Heraf er 62,3 % etniske lettere, 24,9% etniske russere, resten er af andre nationaliteter.
Den største del af befolkningen, 632.614 (2019) bor i Riga og i nærheden af kystområdet – det er også her at den største vækst i landet foregår. Desværre på bekostning af de små landsbyer, der affolkes og med arbejdsløshed til følge.
Arbejdsløsheden i Letland ligger på 8,3% (2020)

Religion: Luthersk-evangelisk (37%), kristen-ortodoks
(29%), Romersk-katolsk (21%).

Letterne er et stolt folkefærd,  som værner om deres nationale identitet. Det lettiske sprog og lettisk kultur har stor vægt i landet - dette hænger sammen med den sovjetiske undertrykkelse efter 2. verdenskrig. Der er i landet ikke tradition for, at man hjælper hinanden, ej heller er frivilligt arbejde særligt kendt eller udbredt.
Hvert 5. år afholdes om sommeren en stor sang - og dansefestival, med mange tusinde deltagere hvor de lettiske sange og danse hyldes.
Nationaldagen d. 18. november fejres ligeledes med store festligheder.Kilde: Hjemmeside for Den Danske Ambassade i Riga, Wikipedia og informationer fra nettet.