Vedtægt for Karlstrup Kirkegård

Vedtægt for K arlstrup kirkegård:
Afsnit C: Ordensbestemmelser.
§ 30.

  1. 1. Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.
  2. 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
  3. 3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
  4. 4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.
  5. 5. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
  6. 6. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
  7. 7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
  8. 8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
  9. 9. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
  10. 10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets tilladelse.
  11. 11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegardens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
  12. 12. Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
  13. 13. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
  14. 14. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.
   Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og planter, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
   Stk. 3. Kirkegårdslederen er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

Vedtaget af Karlstrup Menighedsråd i 2000

Tillæg til Kirkegårdsvedtægt ved Karlstrup kirkegård