Karlslunde Kirke

 

  Karlslunde Kirke stammer formentlig fra det 12. århundrede.
  Kirkeskibet er opført af kridtsten i romansk stil. Det 17 m høje tårn er ret 
  karakteristisk ved, at den østlige gavl har 4 og den vestlige kun 3 takker.

  Tårnet indeholder 2 klokker på hhv. 91 og 75 cm i diameter. De blev i 1793
  omstøbt på bekostning af justitsråd M.V. Gjøe til Gjeddesdal.

  Kirken tilhørte i mange år kongen. Da Chr. IV i 1625 skulle deltage i
  Trediveårskrigen, lånte han 200 Rdl. af kirken. I 1644 lånte han yderligere
  200 Rdl.

  I 1687 solgtes kirken til Landsdommer Andreas v. Engberg. I 1717
  videresolgtes kirken til højesteretsassessor Peder Bentzon, Gjeddesdal.
  Kirken tilhørte dette gods indtil 18.nov.1908, hvor den overgik til selveje.

Find Karlslunde Kirke her.

Alteret:

Altertavlen blev bestilt hos Caspar Lubbecke i Roskilde i 1667. Den blev leveret i 1668.
Først i år 1685 blev den malet: derom handler en trætavle, der hænger i kirken på kirkens nordmur:

"Effter høyædle oc velbaarne Stifft-Amptmands II. Otto Krabbes, sampt vellædle oc høyærværdige H. Biscops Doct Hans Baggers gunstige Bevilling oc Tilladelse, er denne Kirckis Altertavle stafferet Anno 1685, Gud til Ære, Kircken til Prydelse, oc da var H. Villads Øllson i Grefve Provst i Herridet, H. lavridtz Bagge Sognepræst her til Steden, oc Peder Madtzøn i Karlslund Kircke-Verge. Hans Lavridtzøn Maler af Nestved pinxit".

Tavlen krones over topgesimsen af en halvrund gavl, brudt med brusklyng omkring Frederik den 3.s kronede navnekartouche.

Udskæringerne i midterpartiet viser nadveren, nedenunder er indstiftelsesordene i ophøjede bogstaver.

I 1904 blev altertavlen grundigt udbedret og malet op. Altertavlen er en af de mest velbevarede tavler i amtets landsbykirker.

Prædikestolen:

Prædikestolen er stafferet 1616 fra Brix Snedkers værksted i Roskilde.
Billederne i de fire felter viser Jesu begravelse, opstandelse og himmelfart samt dommedag.
Over felterne er med forgyldte bogstaver skrevet:

"Taler nogen i menigheden, han tale som Guds Ord"
Dette blev malet i 1915, da stolen restaureredes. 

Tidligere stod under felterne:

"Guds ord bliver til evig tid".

Stolen blev i 1915 malet med de oprindelige brogede farver, efter at en overmaling fra 1839 og 1866 blev fjernet.

På lydhimlen står:
"Salige ere de som høre Guds ord og bevare det".

Og oppe på stolens inderside står:
"Anno Dni 1915 er denne Prædikestol istandsat under Nationalmuseets 2den Afd. Johs. Malling. Maler pinx".

 

Kirkestolene:

Kirkestolene er fra omkring 1600-tallet udført af Caspar Lubbeke, der også har udført den øverste stol mod nord og den østligste gavl mod syd.
I alt er der bevaret 19 renaissancegavle mod nord og 12 mod syd. I 1648 leverede Caspar Snedker i Roskilde 32 stoledøre, der næsten alle er bevarede.

Den øverste stol i nord er rigere udført og svarer til herskabsstolen i Greve fra 1652.

 

 

 

 

 

 

Orgelet:

Orglet er bygget af orgelbyggeriet Jensen & Thomsen i årene 1995-1996.
Det blev indviet den 25. maj 1997.
Orglets facade er tegnet af arkitekt m.a.a. Rolf Graae.

Orglet har 21 stemmer, 3 transmissioner, 2 tremulanter og 6 koblinger fordelt på 2 manualer og pedal.
Setzersystem med 256 kombinationer.


Det består af i alt 1186 piber, de fleste lavet af tin og en del fremstillet i mahogni træ. Orglets totale vægt er på ca. 5000 kg.  Det har i alt kostet 3,9 mill. kr. 

Se disposition og beskrivelse i Orgler i Karlslunde og Karlstrup kirker

 

 

Historisk:

På det nye orgels plads stod der før et Frobenius-orgel fra 1953 med 6 stemmer og en senere tilbygget subbas. Dette orgel kunne ved "fuldt hus" ikke spille kirkerummet op og var slet ikke egnet til koncerter og arrangementer sammen med solister eller kor. Derfor var der gennem mange år et stort ønske om at få et bedre og større orgel. Det gamle orgel blev solgt til Fyn for 80.000 kr.