Letland - historien bag

Efter 1. verdenskrig blev Letland erklæret selvstændig den 18.november 1918, men først i 1922 blev Letland fuldt uafhængig af det russiske herredømme. I mellemkrigsårene oplevede Letland en stor velstand og niveauet var på højde med de nordiske lande.

I august 1939 indgik Tyskland og Sovjetunionen en ikke angrebspagt. Da Sovjetunionen forsat havde stor interesse i de 3 baltiske lande blev Letland igen indlemmet i Sovjetunionen i 1940. Tyskland droppede  ikke angrebspagten og besatte Letland i 1941. Den tyske besættelse varede indtil oktober 1944, hvor de tyske tropper måtte vige for Den Røde Hær – Letland var igen indlemmet i Sovjetunionen.

Reformtankerne i Sovjetunionen i 1985 – 86 gav anledning til, at den nationale selvstændighedsbevægelse Letlands Folkefront blev genoplivet.
Sovjetunionen nægtede at anerkende Letlands ønske om uafhængighed, og i januar 1991 angreb sovjetiske specialstyrker det lettiske indenrigsministerium med flere dødsfald til følge.
Ved en folkeafstemning i Letland i marts 1991 stemte 73,7 % for uafhængighed fra Sovjetunionen.
Først i september 1991 blev Letlands uafhængighed formelt anerkendt af Ruslands præsident Boris Jeltsin.
Rusland havde dog fortsat stor indflydelse på den lettiske udvikling, da der var et stort russisk mindretal og tilstedeværelse af russisk militær.  Denne tilstedeværelse varede indtil august 1994. Efter den russiske tilbagetrækning begyndte Letland at orientere sig mere og mere mod Vesten og i 2004 opnåede Letland medlemskab af EU og NATO.  

Kilde: Hjemmeside for Den Danske Ambassade i Riga, Wikipedia og informationer fra nettet.