Leje af Karlslunde Sognegård


Sognegården i Karlslunde:

   
 

Sognegården stilles kun til rådighed for "begravelses-kaffe" under forudsætning af, at den ikke er optaget til anden brug. Aftale om leje af Sognegården indgås med kirketjeneren. Lejens varighed begrænses så vidt muligt til 3 timer fra højtidens begyndelse i kirken. Lejer sørger selv for kaffe og brød samt øvrigt forbrug (servietter, lys, blomster osv.). Lejer er selv ansvarlig for oprydning.

Der er 2 muligheder for leje af Sognegården:

Kirketjeneren vil på et nærmere aftalt tidspunkt udlevere nøgle og fremvise Sognegården (brug af kaffemaskine osv.). Afleveringen af Sognegården og nøglen aftales samtidig ved fremvisningen. Prisen for lejen af Sognegården beløber sig i dette tilfælde til 400,- kr.

Eller:

Efter lejers aftale med kirketjeneren kan der blive lavet kaffe og dækket bord. Prisen for leje af Sognegården er her ligeledes 400,- kr. og for kirketjenerens medvirken betales derudover 1000,- kr.

Vedtaget af Karlslunde menighedsråd den 31. maj 2011.