Udlån af Kirkens Hus

Kirkens Hus

Trylleskov Allé 111, 2680 Solrød

Udlån af Kirkens Hus

Formål/anvendelse

Kirkens hus tilhører Karlstrup Kirke med det formål at være samlingssted for sognets kirkelige arbejde.

Huset anvendes til arrangementer arrangeret af kirkens personale samt menighedsrådet og er i dagligdagen også arbejdsplads for en del af kirkens personale.

Udlån kan ske til borgerlige forsamlinger (hvor hovedparten af medlemmerne er bosiddende i sognet) med hjemsted i Karlstrup sogn, hvis formål ikke strider mod folkekirkens bekendelse:

Kirkens Hus kan tidligst reserveres 2 mdr. før brug.

Kirkens Hus, Karlstrup kan lånes til kirkelige, kulturelle, oplysende og sociale formål, under forudsætning af, at det er ledigt.  Sådanne foreninger/forsamlinger kan også låne lokaler til afholdelse af deres generalforsamling eller årsmøde, dog ikke til bestyrelsesmøder.  Lokalerne må ikke bruges til kommercielle formål. Der kan forekomme andre arrangementer i Kirkens Hus ved lån af mindre lokale til møde o. lign.

Leje i forbindelse med dåb, begravelse/bisættelse samt mindre reception i forbindelse med vielse/velsignelse fra Karlstrup Kirke:

Kirkens Hus kan tidligst reserveres 2 mdr. før brug.

Begravelse/bisættelse: Huset kan lejes for 4 timer i forbindelse med handlingen.

Ved leje i weekend er det kun muligt at leje Kirkens Hus fra dagen før kl.  18 og med aflevering dagen efter handlingen, senest kl. 9 i rengjort stand og med standardopstilling.

Lejepris 1000 kr. + depositum 2000 kr.

Udlån/leje foregår efter nedenstående retningslinjer:

Det er muligt at få oplysning om ledighed, ved at ringe til kordegnekontoret på tlf. 46 15 06 44. Straks efter, sendes ansøgning om lån/leje til kordegnen pr. mail til karlstrup.sogn@km.dk som herefter bekræfter aftalen. Ansøgningsformular kan hentes her.  Aftalen er først bindende, når evt. leje + depositum er betalt.

Evt. behov for nøgle:  Kirkens Hus har en nøgleboks og koden kan oplyses sidste hverdag inden udlån ved at ringe eller sms til kirketjener på tlf. 40 14 98 04 eller 30 34 67 37 i tidsrummet kl. 8-15. Nøglen/koden må ikke overdrages til 3. part!

Vejledninger til brugen af huset , samt vejledninger i forbindelse med aflevering/rengøring, vil være til rådighed i en mappe som står på hylden i rummet bag den store opvaskemaskine mrk: Vejledning ved udlån.

 Generelt om udlån:

Låneren/lejeren bærer det fulde ansvar for at, såvel hus som inventar, tilbageleveres i samme stand som ved modtagelse.

Låneren/lejeren er erstatningspligtig for skader, der under udlånet er opstået på hus og/eller inventar, og som skyldes låneren/lejeren eller en af dennes gæster/deltagere i arrangementet. Såfremt huset ikke afleveres i henhold til Rengøringsvejledning ved leje af Kirken Hus ”, returneres depositum ikke eller kun delvist.

Alle arrangementer skal gennemføres under skyldigt hensyn til, at man befinder sig i en af folkekirkens bygninger, ligesom der tages hensyn til naboer.

Der må i huset ikke drives politisk propaganda.

Der må ikke ryges inden døre i huset.

Der må ikke anvendes konfetti inden døre i huset.

Flyglet må ikke flyttes og må kun anvendes af kirkens personale.

Huset er af brandmyndighederne begrænset til 149 personer - spisning dog kun til 120 personer.

Låneren/lejeren af huset er ansvarlig for at slukke lys i alle rum (undtaget i indgangen, som er timer styret) samt aflåsning af alle udgange ved afslutning af arrangementet.

Lånt nøgle lægges retur i nøgleboksen