Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmander i Karlstrup

Alle unge, som ønsker konfirmation i Karlstrup Kirke indbydes til orientering om undervisning og kirkegang.
For at blive konfirmeret i Karlstrup Kirke, skal du bo i Karlstrup sogn eller på anden måde høre til kirken. Du skal gå i 8. klasse og være døbt. Er du ikke døbt, skal vi aftale hvornår, du bliver døbt.
Tegninger på vindue og smilende teenager foran væg

 

Datoer for konfirmation i Karlstrup Kirke 2022 er:

Lørdag den 14. maj 2022              
Kristi Himmelfarts dag Torsdag den 26. maj 2022 

Datoer for konfirmation i Karlstrup Kirke 2023 er:

Lørdag den 6.maj 2023
Kristi Himmelfarts dag Torsdag den 18.maj 2023


Praktisk information om Konfirmation i Karlstrup Kirke
Her følger nogle praktiske oplysninger om selve højtideligheden i kirken på den store dag:                             

Mødetid: 
Konfirmanderne mødes med præsterne i mandskabshuset på kirkegården 15 minutter før gudstjenesten.

Pladser i kirken: 
Familie og gæster bedes gå ind i kirken og finde en plads, inden gudstjenesten begynder. Konfirmanderne sidder i midtergangen på stole med navneseddel. Bænken ud for den enkelte stol er reserveret til konfirmandens nærmeste familie. Antallet af gæster pr. konfirmand er afhængig af det samlede antal konfirmander, og da der er 5 på hvert hold i år og med ca. 60 faste siddepladser i kirken, giver det ca. 12 gæster til hver konfirmand. 

Gudstjenestens forløb: 
Der vil blive udleveret et salmeblad, hvor alle kan følge gudstjenestens gang. Gudstjenesten forventes at vare ca. 1 time. Når den enkelte konfirmands navn bliver nævnt, bedes familien rejse sig.

Foto og video: 
Det er tilladt at tage billeder og filme, når konfirmanderne går ind i kirken, og når de går ud igen. Ellers ikke! Denne ordning bedes respekteret ikke mindst af hensyn til konfirmanderne selv. Desuden er der mange i kirken denne dag, og fotografering og videooptagelse kan ikke undgå at være generende. Efter højtideligheden vil konfirmanderne til gengæld tage opstilling i koret, hvor der vil blive lejlighed til fotografering. 

Telegrammer m. m.: 
I våbenhuset er der stillet papirsposer med den enkelte konfirmands navn på. Heri ligger en hilsen fra kirken og præsterne, som har skrevet i den Bibel, konfirmanderne får. Det er skik og brug, at man lægger en hilsen i posen til alle på ens konfirmationshold. Husk endelig at få denne pose med hjem, når I forlader kirken. 

Evt. overraskelser til konfirmanderne som fx motorcykel, heste, cykler m.m. skal holdes på p-pladsen, IKKE på kirkegården.

Generalprøve:
Vi øver os i at gå, stå og knæle. Det er selvsagt meget vigtigt, at alle kommer. 

Vi håber, at vi har været rundt om de fleste af de spørgsmål, der måtte være, ellers er I velkommen til at henvende Jer til sognepræst Kirsten Senbergs.

Tilmelding til konfirmation i Karlstrup Kirke 2022

Tilmeldning til konfimation i Karlstrup Kirke 2022 er åbent. 

Præst Kirsten Senbergs, som vil undervise og konfirmere kan kontaktes på tlf. 20221193  og e-mail: kise@km.dk 

Konfirmationsdatoerne for 2022 i Karlstrupkirke er:

Lørdag den. 14. Maj

Kristi Himmelfarts torsdag den 26.maj

 

Læs folder med praktiske informationer HER
HER kan du tilmelder til konfirmation i Karlstrup Kirke 2022