Karlstrup Sogns Menighedsråd

I Karlslunde-Karlstrup Pastorat er der to menighedsråd:

Karlslunde Sogns menighedsråd & Karlstrup Sogns menighedsråd.

Ved at klikke i menuen til venstre, kan du se, hvem der er medlemmer af de to råd.
Her kan du også læse dagsordener og referater fra menighedsrådsmøderne.

Menighedsrådene vælges for en fire-års periode.

Menighedsrådenes virksomhed fremgår af "lov om menighedsråd".
Loven kan læses her.


Menighedsrådsløftet
Når en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende skriftligt menighedsrådsløftet, jf. menighedsrådslovens § 7:
 
Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.