En at tale med

Brug et menneske at tale med?

Sjælesorg, altså omsorg for sjælen, er en af kirkens kerneopgaver.

Livet er udfordrende, svært, sorgfuldt og til tider overvældende.

I de situationer er det godt at have et menneske at tale med.

Præster er uddannede til at tale med mennesker i alle situationer, og præster har tavshedspligt.

Det er en mulighed for at tale med et andet menneske om lige præcis det, som fylder dig. Det kan fx være sorg, sygdom, ensomhed, skilsmisse, familierelationer, tvivl, tro, tanker om fremtiden. Der er ikke en noget, som er forkert eller rigtigt at henvende sig til en præst med.

Ved Karlslunde og Karlstrup Kirke er der to præster. Du er altid velkommen til at kontakte en af præsterne og aftale en personlig samtale:

Kirsten Senbergs , tlf. 2022 1193 eller kise@km.dk.

Hun interesserer sig blandt andet for film med eksistentielle temaer og tro og krop fx gennem pilgrimsvandringer.

Christina Feddersen , tlf. 2931 9122 eller cfe@km.dk.

Hun er uddannet i sjælesorg og som supervisor, særlig interesse for spændingsfeltet menneske og fællesskab, Kirke og lokalområde.

Ønsker du at være anonym er sjælesorg på nettet måske noget for dig.

Kontakt vores præster eller tag kontakt på sjælesorg.nu - Sjælesorg.nu er folkekirkens tilbud om en fortrolig samtale gennem chat med en præst på nettet.

 

Sjælesorg på Nettet: Online livline når livet er svært
 

Se nærmere her 

Se link: https://www.folkekirken.dk/aktuelt/podcast/sjaelesorg