Pilgrimsvandring

Det er nu nogle år siden, vi begyndte at gå små pilgrimsvandringer med udgangspunkt fra Karlslunde kirke. Siden har vi ind imellem fyldt bilerne og kørt et sted hen, hvor vi kunne gå aftenens pilgrimsvandring. Hvor andre tænker pilgrimsvandringer på flere hundrede kilometer alene og med rygsæk og egne tanker, tænker vi i pilgrimsgruppen korte pilgrimsvandringer, som kan passes ind i hverdagen. Et pusterum i naturen med fællesskab og frisk luft. 

Det er kort sagt ture med nærvær, fællesskab og højt til himlen. 

Folk går ved en mark

Vandringernes overordnede rute og indhold planlægger vi sammen i pilgrimsgruppen, som består af 3 frivillige og 1 præst. 

Sommer og vinter har vi en kort vandring i og omkring byen og samles bagefter i sognegården. Om sommeren til kaffe og en snak, om vinteren til suppe og et foredrag. 

I 2023 planlægges desuden 2 ture ud i det blå, hvor vi kører et spændende sted hen, går en god tur og oplever noget nyt, mens vi nyder naturen og fællesskabet. Et særligt sted holder vi en kort andagt.

 

   Pilgrimsvandring